16 Μαΐου 2022


Τι ισχύει για τους υπαίθριους χώρους;


Τα πρoγράμματα αφορούν αποκλειστικά στεγασμένους χώρους. Για τις υπαίθριες εγκαταστάσεις θα πρέπει να προηγείται συνεννόηση με την Εταιρεία.