16 Μαΐου 2022


Τι πρέπει να κάνω αν συμβεί κλοπή στο σπίτι μου;


Να ενημερώσετε την αρμόδια Αστυνομική Αρχή και να δηλώσετε την κλοπή στην ERGO ή στον ασφαλιστικό σας σύμβουλο.