13 Μαΐου 2022


Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση προγραμματισμένης Νοσηλείας ή Ημερήσιας Νοσηλείας;


Σε περίπτωση προγραμματισμένης ή ημερήσιας νοσηλείας, θα πρέπει να καλέσετε στην Ανοιχτή Γραμμή Υγείας στο τηλέφωνο 2161009990 εφόσον έχετε ατομικό ασφαλιστήριο ή στο 2163002220 εφόσον έχετε ομαδικό ασφαλιστήριο.