31 Μαρτίου 2022


Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος;


Καλείτε άμεσα τη Βοήθεια Ατυχήματος στο 2106504022 και δηλώνετε το ατύχημα. Η Βοήθεια Ατυχήματος λειτουργεί 24/7.