31 Μαρτίου 2022


Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος;


Καλείτε άμεσα την Φροντίδα Ατυχήματος στο 2106504022 και δηλώνετε το ατύχημα. Η Φροντίδα ατυχήματος λειτουργεί 24/7.