16 Μαΐου 2022


Τι σημαίνει «περιεχόμενο» σε μια κατοικία;


Είναι τα κινητά πράγµατα, όπως η επίπλωση και ο εν γένει κινητός εξοπλισµός της κατοικίας σας, καθώς επίσης και προσωπικά αντικείµενα, η κυριότητα των οποίων ανήκει σε εσάς ή σε οποιοδήποτε µέλος της οικογένειάς σας.