13 Μαΐου 2022


Υπάρχει κάποιο συμβεβλημένο δίκτυο γιατρών – διαγνωστικών κέντρων που μπορώ να επισκεφθώ;


Μπορείτε να απευθυνθείτε σε συμβεβλημένους γιατρούς ή διαγνωστικά κέντρα της AFFIDEA, αφού πρώτα επικοινωνήσετε με την Ανοιχτή Γραμμή Υγείας στο τηλέφωνο 2161009990 εφόσον έχετε ατομικό ασφαλιστήριο ή στο 2163002220 εφόσον έχετε ομαδικό ασφαλιστήριο.