31 Μαρτίου 2022


Υπάρχει συμμετοχή στις δικαστικές δαπάνες;


Ο ασφαλισμένος πέραν του ασφαλίστρου που θα χρειαστεί να καταβάλλει για την εξόφληση του συμβολαίου του, δε συμμετέχει σε καμία δικαστική δαπάνη.