16 Μαΐου 2022


Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την ασφάλιση της επιχείρησής μου;


Όλες οι προς ασφάλιση επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν άδεια λειτουργίας και πιστοποιητικό πυρασφάλειας, όπου προβλέπεται απο το Νόμο και τις κείμενες Διατάξεις. Στην περίπτωση που επιθυμείτε να προσθέσετε και την κάλυψη της κλοπής, τότε ανάλογα με το είδος της επιχείρησης θα πρέπει να διαθέτετε και τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, όπως ρολά ασφαλείας ή/& σύστημα συναγερμού συνδεδεμένο με κέντρο λήψης σημάτων.