31 Μαρτίου 2022


Χρειάζεται να υποβάλλω το παράπονο μόνο γραπτώς;


Απευθύνοντας εγγράφως το ζήτημα που επιθυμείτε να εξετάσουμε, διασφαλίζετε το περιεχόμενο του αιτήματός σας, καθώς και την πληρότητα της απάντησης που θα λάβετε επ’ αυτού.