Ασφάλιση Κατοικίας - Επαναφορά προηγούμενου πακέτου και ασφαλιζόμενων κεφαλαίων

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που ακολουθούν για την επαναφορά του συμβολαίου κατοικίας σας στο προηγούμενο (παλαιό) πρόγραμμα. Διευκρινίζουμε ότι τα ασφαλιζόμενα κεφάλαια θα επανέλθουν στα αρχικά όρια, με ταυτόχρονη επαναφορά του ασφαλίστρου. Επισημαίνουμε ότι η κάλυψη για την «προστασία υπασφάλισης» παρέχεται μόνο στα νέα πακέτα.