Σε συνέχεια των ακραίων καιρικών φαινομένων που προκάλεσαν καταστροφικές πλημμύρες σε αρκετές περιοχές της επικράτειας και με υψηλό αίσθημα ευθύνης για τους συνανθρώπους μας είναι Ώρα για Έργο, Ώρα για το δικό μας Έργο, να στηρίξουμε τους ασφαλισμένους μας που επλήγησαν και βιώνουν δύσκολες ώρες. Μάθετε περισσότερα εδώ.

Η εταιρεία μας, ERGO Ασφαλιστική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (Λεωφ. Συγγρού 173, Ν. Σμύρνη, Τ.Κ. 17121), ως Υπεύθυνη επεξεργασίας τηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, που καταχωρείτε συμπληρώνοντας την παραπάνω φόρμα ηλεκτρονικής επικοινωνίας με την οποία δηλώνετε στην εταιρεία μας ότι για την ασφάλιση της κατοικίας σας επιθυμείτε την επαναφορά του ασφαλιστηρίου συμβολαίου στο προηγούμενο πρόγραμμα με το οποίο η κατοικία ήταν ασφαλισμένη κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η συσχέτιση των δεδομένων που εισάγεται στη φόρμα επικοινωνίας με τα δεδομένα σας που είναι ήδη καταχωρημένα στα πληροφοριακά μας συστήματα, ώστε να πραγματοποιηθεί άμεσα η ταυτοποίησή σας που θα μας επιτρέψει να προβούμε χωρίς καθυστέρηση στην ικανοποίηση του αιτήματός σας για επαναφορά του ασφαλιστηρίου σας στο προηγούμενο πρόγραμμα. Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η σύμβαση ασφάλισης που έχετε συνάψει μαζί μας και προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 1 περ. β του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται στην Τράπεζα Πειραιώς με τη διαμεσολάβηση της οποίας έχετε συνάψει τη σύμβαση ασφάλισης. Επιπλέον, τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται σε εταιρείες παροχής πληροφοριακών μέσων ή/και υποστήριξης, συντήρησης και αναβάθμισης των πληροφοριακών μας συστημάτων, στα οποία θα καταχωρηθεί το αίτημά σας που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με την παραπάνω φόρμα. Η ERGO θα τηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) έτη από τη λύση/λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης, ενώ σε περίπτωση που εκκρεμεί δικαστική διένεξη, μέχρι τη λήξη της αντιδικίας αμετακλήτως ή δυνάμει συμβιβασμού ή μέχρι εκτέλεσης όρων συμβιβασμού ή σε κάθε περίπτωση είκοσι (20) χρόνια από την έκδοση της αμετάκλητης απόφασης εφόσον υπάρχει μη εκπληρωθείσα παροχή.

Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας και περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με τους παρακάτω τρόπους: ηλεκτρονικά μέσω της δικτυακής πύλης της Αρχής www.dpa.gr, με τη χρήση διαπιστευτηρίων taxisnet, με ταχυδρομική αποστολή στα γραφεία της Αρχής (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα), με αυτοπρόσωπη υποβολή στα γραφεία της Αρχής, [για περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής στο (www.dpa.gr)].

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας και για οποιοδήποτε ερώτημα, παράπονο, απορία που αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την ERGO, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@ergohellas.gr ή μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση της ERGO, Λεωφ. Συγγρού 173, Τ.Κ. 171 21 Νέα Σμύρνη, υπόψη Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.