Σε συνέχεια των ακραίων καιρικών φαινομένων που προκάλεσαν καταστροφικές πλημμύρες σε αρκετές περιοχές της επικράτειας και με υψηλό αίσθημα ευθύνης για τους συνανθρώπους μας είναι Ώρα για Έργο, Ώρα για το δικό μας Έργο, να στηρίξουμε τους ασφαλισμένους μας που επλήγησαν και βιώνουν δύσκολες ώρες. Μάθετε περισσότερα εδώ.

flow

Προαιρετικές Καλύψεις Νομικής Προστασίας για Κατοικίες

Δίπλα σας με εξειδικευμένη & αποτελεσματική υποστήριξη, όποτε τη χρειαστείτε.

Προαιρετικές Καλύψεις Νομικής Προστασίας

Η ERGO, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσής της με την εταιρεία Νομικής Προστασίας D.A.S. Hellas και την απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, στέκεται δίπλα σε κάθε ασφαλισμένο της, με τους εξειδικευμένους και έμπειρους συνεργάτες της σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, προκειμένου να ξεπεράσει τα οικονομικά εμπόδια και να προσεγγίσει σωστά τα θέματα δικαιοσύνης, όταν χρειαστεί εξειδικευμένη και κυρίως ανεξάρτητη Νομική Προστασία. Επιλέξτε την προαιρετική κάλυψη που ταιριάζει καλύτερα στις δικές σας ανάγκες και «έχετε το κεφάλι σας ήσυχο».Ποιον καλύπτει:
1. τον ασφαλισμένο,
2. τον/τη σύζυγό του,
3. τ’ ανήλικα παιδιά του,
κατά την εξωεπαγγελματική δραστηριότητα της ζωής τους και κατά την επαγγελματική, μόνο με την ιδιότητά τους σαν εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας.
Τι καλύπτει:
1. Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης,
2. Υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην εξ αμελείας παράβαση ποινικών διατάξεων.
Πού καλύπτει:
Στην Ελλάδα ή σε κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ασφαλιστικό ποσό:
3.000€ ανά ασφαλιστική περίπτωση.
Τι πληρώνει:
Τα δικαστικά έξοδα και τις αμοιβές δικηγόρων.
Οι καλύψεις που παρουσιάζονται, παρέχονται σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους των ασφαλιστηρίων μας.