Σε συνέχεια των ακραίων καιρικών φαινομένων που προκάλεσαν καταστροφικές πλημμύρες σε αρκετές περιοχές της επικράτειας και με υψηλό αίσθημα ευθύνης για τους συνανθρώπους μας είναι Ώρα για Έργο, Ώρα για το δικό μας Έργο, να στηρίξουμε τους ασφαλισμένους μας που επλήγησαν και βιώνουν δύσκολες ώρες. Μάθετε περισσότερα εδώ.

flow

Εξασφαλίστε την οικογένειά σας με ασφάλεια ζωής από την ERGO και νιώστε ηρεμία και σιγουριά

Με το πρόγραμμα ERGO Ασφάλιση Ζωής, προσφέρουμε ένα εύρος ασφαλιστικών καλύψεων, για να φροντίσετε την οικογένειά σας σήμερα, αλλά και στο μέλλον. Σας βοηθάμε να εξασφαλίσετε ένα σημαντικό κεφάλαιο, που θα είναι στη διάθεση της οικογένειάς σας για να αντιμετωπίσει ενδεχόμενες οικονομικές εκκρεμότητες, καθώς και τρέχουσες ανάγκες, διατηρώντας παράλληλα την ποιότητα ζωής που έχει συνηθίσει.

Κύριες Ασφαλιστικές Καλύψεις

Ισόβια Ασφάλιση
Πρόσκαιρη Ασφάλιση

Συμπληρωματικές Ασφαλιστικές Καλύψεις

Θάνατος και Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα
Προσωπικό Ατύχημα
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα
Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων
Νοσοκομειακό Επίδομα
Απώλεια Εισοδήματος

Πρόγραμμα ERGO Ασφάλιση Ζωής

Κύριες Ασφαλιστικές Καλύψεις
Ισόβια Ασφάλιση
Καταβολή κεφαλαίου στους δικαιούχους, σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου, από οποιαδήποτε αιτία, οποτεδήποτε κι αν συμβεί
Β.Κ.
Πρόσκαιρη Ασφάλιση
Καταβολή κεφαλαίου στους δικαιούχους σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου, από οποιαδήποτε αιτία, κατά την διάρκεια της ασφάλισης
Β.Κ.
Θάνατος και Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα
Καταβολή κεφαλαίου εφάπαξ, σε περίπτωση θανάτου και ποσοστού επί του κεφαλαίου, σε περίπτωση ανικανότητας από ατύχημα
Σ.Κ.
Προσωπικό Ατύχημα
Καταβολή κεφαλαίου εφάπαξ, σε περίπτωση θανάτου και ποσοστού επί του κεφαλαίου, σε περίπτωση ανικανότητας. Επιπλέον, ημερήσια αποζημίωση λόγω Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας και ιατροφαρμακευτικές δαπάνες
Σ.Κ.
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα για το Επάγγελμα του Ασφαλισμένου
Αποζημίωση ασφαλισμένου, σε περίπτωση που για οποιαδήποτε αιτία και πριν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του, έχει καταστεί μόνιμα ολικά ανίκανος να ασκεί το επάγγελμα που ασκούσε ή παρεμφερές με αυτό
Σ.Κ.
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα
Αποζημίωση ασφαλισμένου, σε περίπτωση που για οποιαδήποτε αιτία και πριν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του, έχει καταστεί μόνιμα ολικά ανίκανος να ασκεί οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα
Σ.Κ.
Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων για το Επάγγελμα του Ασφαλισμένου
Απαλλαγή ασφαλισμένου από την καταβολή ασφαλίστρων της Ασφάλισης Ζωής για όσο χρονικό διάστημα είναι μόνιμα ολικά ανίκανος για την άσκηση του επαγγέλματος που ασκούσε ή παρεμφερούς με αυτό
Σ.Κ.
Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων
Απαλλαγή ασφαλισμένου από την καταβολή ασφαλίστρων της Ασφάλισης Ζωής για όσο χρονικό διάστημα είναι μόνιμα ολικά ανίκανος για την άσκηση οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας
Σ.Κ.
Νοσοκομειακό Επίδομα
Καταβολή ημερήσιου επιδόματος για κάθε ημέρα διανυκτέρευσης σε νοσοκομείο, λόγω ατυχήματος ή ασθένειας
Σ.Κ.
Απώλεια Εισοδήματος
Αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος λόγω προσωρινής ολικής ανικανότητας από ατύχημα ή ασθένεια
Σ.Κ.

Β.Κ. Βασική Κάλυψη
Σ.Κ. Συμπληρωματική Κάλυψη

Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών

Τα έγγραφα που ακολουθούν παρέχουν βασικές πληροφορίες ανά προϊόν του Κλάδου Ζωής. Οι πληροφορίες που σας δίνονται απαιτούνται βάσει του νόµου για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση, τους κινδύνους, το κόστος, τα δυνητικά κέρδη και τις ζηµιές των προϊόντων αυτών καθώς και να τα συγκρίνετε µε άλλα προϊόντα.

Γνωστοποιήσεις αειφορίας σε εταιρικό επίπεδο

Για πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση των κινδύνων βιωσιμότητας, τις πολιτικές δέουσας επιμέλειας της εταιρείας σε σχέση με τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας, καθώς και τον τρόπο ενσωμάτωσης των κινδύνων βιωσιμότητας στην ισχύουσα Πολιτική Αμοιβών της ERGO, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Άρθρων 3, 4 και 5 του Κανονισμού αειφορίας ΕΕ 2019/2088 (SFDR) αντίστοιχα, μπορείτε να βρείτε εδώ.