Σε συνέχεια των ακραίων καιρικών φαινομένων που προκάλεσαν καταστροφικές πλημμύρες σε αρκετές περιοχές της επικράτειας και με υψηλό αίσθημα ευθύνης για τους συνανθρώπους μας είναι Ώρα για Έργο, Ώρα για το δικό μας Έργο, να στηρίξουμε τους ασφαλισμένους μας που επλήγησαν και βιώνουν δύσκολες ώρες. Μάθετε περισσότερα εδώ.

flow

Ενημερωθείτε για τα προγράμματα και τις γνωστοποιήσεις βιωσιμότητας
ERGO My Fund

Ενημερωτικά  Έντυπα ERGO My Fund

Τα νέα προγράμματα
Περισσότερα

Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών

Βασικές πληροφορίες Flex Plan
Περισσότερα
Βασικές πληροφορίες Invest Plan
Περισσότερα

Τα προγράμματα επενδύουν στους εξής ΟΣΕΚΑ*:

ERGO Vermögensmanagement Robust
Περισσότερα
MEAG GlobalBalance DF
Περισσότερα
ERGO Vermögensmanagement Flexibel
Περισσότερα
MEAG GlobalChance DF
Περισσότερα

Γνωστοποιήσεις αειφορίας για ERGO My Fund

Κατάλογος προσφερόμενων επενδυτικών κεφαλαίων που λαμβάνουν υπόψη κινδύνους βιωσιμότητας (Άρθρο 6 του Κανονισμού ΕΕ 2019/2088)

Προσυμβατικές γνωστοποιήσεις αειφορίας:

Κατάλογος προσφερόμενων επενδυτικών κεφαλαίων που προωθούν περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά (Άρθρο 8 του Κανονισμού ΕΕ 2019/2088) και βασικές πληροφορίες

Προσυμβατικές γνωστοποιήσεις αειφορίας:
Επενδυτικό κεφάλαιοΠοσοστό απόκτησης μετοχώνΠοσοστό απόκτησης ομολόγωνΠοσοστό επένδυσης σε μετοχέςΠοσοστό επένδυσης σε target fundsΠοσοστό βιώσιμων επενδύσεωνΠροσυμβατική γνωστοποίηση αειφορίας
ERGO Vermögensmanagement Robust100%100%85%49%12%Αρχείο pdf
ERGO Vermögensmanagement Flexibel50%100%30%49%8%Αρχείο pdf

Γνωστοποιήσεις αειφορίας για τα προϊόντα που προωθούν περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το Άρθρο 10 του Κανονισμού ΕΕ 2019/2088:

Σύνοψη γνωστοποιήσεων αειφορίας για τα προϊόντα που προωθούν περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού ΕΕ 2019/2088
Περισσότερα
Λεπτομερείς γνωστοποιήσεις αειφορίας για τα προϊόντα που προωθούν περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού ΕΕ 2019/2088
Περισσότερα

*Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν μελλοντικές. Ο υποψήφιος πελάτης φέρει τον κίνδυνο των επενδύσεων και η εταιρία δεν εγγυάται την απόδοσή τους.