24 Μαΐου 2022


ERGO My Fund, τα νέα καινοτόμα Unit-Linked προϊόντα της ERGO


flow

Η ERGO Ασφαλιστική εισέρχεται δυναμικά στις ασφαλίσεις Ζωής και ανακοινώνει τη διάθεση της νέας γενιάς Unit Linked προϊόντων της, ERGO My Fund. Με μια σειρά συναντήσεων και ανακοινώσεων προς τους Συνεργάτες της, η ERGO θα τους ενημερώσει για τα νέα προϊόντα αλλά και γενικότερα για τις στρατηγικές πρωτοβουλίες της, όσον αφορά στις Ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας.

Η Εταιρεία, αφουγκραζόμενη τις ανάγκες των καταναλωτών όπως αυτές διαμορφώνονται στα διαφορετικά στάδια της ζωής τους, δημιούργησε την οικογένεια προϊόντων ERGO My Fund. Ένα σύνολο καινοτόμων προϊόντων που συνδυάζουν ιδανικά την επένδυση με την ασφάλιση και αξιοποιούν την τεχνογνωσία και την εξειδίκευση των Ομίλων Munich Re και ERGO. Η οικογένεια προϊόντων ERGO My Fund είναι σχεδιασμένη με βάση τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα, ώστε να καλύπτουν ολοκληρωμένα τις επενδυτικές και ασφαλιστικές ανάγκες των καταναλωτών, με απόλυτη διαφάνεια, ευελιξία και πληρότητα όσον αφορά στην παρακολούθηση της επένδυσής τους.

Σε συνεργασία με την MEAG, την εξειδικευμένη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων του Ομίλου Munich Re, τα προϊόντα ERGO My Fund παρέχουν πρόσβαση σε Επενδυτικά Κεφάλαια MEAG Funds, που εξασφαλίζουν  δυνατότητα αξιοποίησης επενδυτικών ευκαιριών σε παγκόσμια κλίμακα με υψηλή ποιότητα στη διαχείριση των επενδύσεων. Τα MEAG Funds είναι χαρακτηρισμένα σαν ΟΣΕΚΑ (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες) σύμφωνα με την Οδηγία 2009/65/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εποπτεύονται από την Γερμανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)).

Σε πρώτη φάση προσφέρονται ήδη δύο προϊόντα, ανάλογα με τις προσωπικές ανάγκες και επενδυτικούς στόχους του καταναλωτή: Το πρόγραμμα περιοδικών καταβολών ERGO My Fund – Flex Plan και το πρόγραμμα εφάπαξ καταβολής ERGO My Fund – Invest Plan.

Ο Διευθυντής του Τομέα Ασφαλιστικών Λειτουργιών Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας της ERGO, κ. Δημήτριος Σπανός, τόνισε  πως “τα  προγράμματα Unit Linked αποτελούν στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης στη δραστηριότητα των ασφαλίσεων Ζωής για την εταιρεία. Τη δεδομένη χρονική στιγμή τα καταθετικά προϊόντα προσφέρουν ιδιαίτερα χαμηλά επιτόκια, με αποτέλεσμα να δημιουργείται εύφορο έδαφος για τη στροφή των καταναλωτών προς τα Unit Linked προϊόντα, που προσφέρουν σύγχρονες επενδυτικές και ασφαλιστικές λύσεις, με ευελιξία και χαρακτηριστικά εξατομίκευσης. H ERGO, έχει την τεχνογνωσία και την εμπειρία στον χώρο των διεθνών χρηματαγορών, ώστε να προσφέρει επενδυτικές λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των Ελλήνων καταναλωτών για επένδυση και δημιουργία κεφαλαίου.”

Τα προϊόντα ERGO My Fund δημιουργήθηκαν με γνώμονατις αρχές της καινοτομίας, της διαφάνειας και της απλότητας και είναι διαθέσιμα προς πώληση μέσω της ανανεωμένης έκδοσης της εφαρμογής SalesBOX, η οποία έχει εμπλουτιστεί με νέες πρωτοποριακές λειτουργικότητες. Συγκεκριμένα, προσφέρει στους Συνεργάτες της ERGO, με εύκολο και απλό τρόπο, μέσα από ένα σύγχρονο και ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον, τη δυνατότητα αυτοματοποιημένου προσδιορισμού του επενδυτικού προφίλ του υποψήφιου πελάτη και της προτεινόμενης για αυτόν επενδυτικής επιλογής. Επιπλέον, προσφέρει τη δυνατότητα σύνθεσης προσωπικού χαρτοφυλακίου, με ελεύθερη επιλογή Επενδυτικών Κεφαλαίων και σύγκρισης με την προτεινόμενη αρχική επενδυτική επιλογή. Παράλληλα, παρέχει σε κάθε βήμα και με πλήρη διαφάνεια, ουσιαστική και ολοκληρωμένη πληροφόρηση, ενώ η έκδοση προσφοράς και αίτησης ασφάλισης ακολουθούν τις υφιστάμενες πλήρως ψηφιοποιημένες διαδικασίες της ERGO που ισχύουν για όλα τα προϊόντα Ζωής και Υγείας με κύριο χαρακτηριστικό την αυτόματη αποστολή στον πελάτη της αίτησης ασφάλισης και την υπογραφή της ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής ERGO eSign.

Παράλληλα, η Εταιρεία έχει ξεκινήσει την υλοποίηση ενός σύγχρονου και εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος τριών θεματικών ενοτήτων για το σύνολο των Συνεργατών της, το οποίο έχει ως στόχο την ενίσχυση των χρηματοοικονομικών γνώσεων τους, την παρουσίαση των νέων προϊόντων και εργαλείων, καθώς και την προετοιμασία τους για τις σχετικές με επενδυτικά προϊόντα εξετάσεις πιστοποίησης της Τράπεζας της Ελλάδος.  Ήδη στον πρώτο εκπαιδευτικό κύκλο συμμετείχαν πλέον των 500 Συνεργατών, η δε συνολική διάρκεια του κύκλου ανήλθε στις 200 εκπαιδευτικές ώρες.

ERGO Ελλάδας, Μαρκέλλα Τσουρουγιάννη

Τηλ. +30 210 3705381

Σχετικά με τον Ασφαλιστικό Όμιλο ERGO

Η ERGO είναι ένας από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς Ομίλους στη Γερμανία και την Ευρώπη. Ο Όμιλος εκπροσωπείται παγκοσμίως σε περισσότερες από 30 χώρες και επικεντρώνεται στην Ευρώπη και την Ασία. Ο Όμιλος ERGO προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα ασφαλιστικών παροχών και υπηρεσιών. Στην αγορά της έδρας της, στη Γερμανία, η ERGO συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφαίες ασφαλιστικές επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους. Ο Όμιλος απασχολεί περίπου 38.000 άτομα, είτε ως μισθωτούς εργαζομένους είτε ως αυτοαπασχολούμενους αντιπροσώπους πωλήσεων πλήρους απασχόλησης. Το 2021 η ERGO κατέγραψε πάνω από 19 δισεκατομμύρια ευρώ ασφάλιστρα και κατέβαλε 17 δισεκατομμύρια ως παροχές στους πελάτες της. Ο Όμιλος ERGO ανήκει στη Munich Re, έναν από τους κορυφαίους παγκοσμίως αντασφαλιστές και φορείς ανάληψης ασφαλιστικού κινδύνου.

Περισσότερα στο www.ergo.com

Η ERGO στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα η ERGO έχει πάνω από 30 έτη παρουσίας, με κύκλο εργασιών που ξεπερνούν τα 250 εκατομμύρια ευρώ το 2021 και περισσότερους από 1.000.000 ασφαλισμένους. H ERGO έχει ως στόχο την παροχή ολοκληρωμένων ασφαλιστικών υπηρεσιών στους πελάτες και τους συνεργάτες της, μέσα από ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων προϊόντων που ικανοποιούν όλες τις σύγχρονες ασφαλιστικές ανάγκες ιδιωτών και επιχειρήσεων.

Περισσότερα στο www.ergohellas.gr

Αποποίηση ευθύνης

Το περιεχόμενο του παρόντος Δελτίου συνιστά ενημερωτικό υλικό και ως εκ τούτου τα στοιχεία αυτού  παρατίθενται αποκλειστικά και μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς. Αυτό το δελτίο τύπου μπορεί να περιέχει δηλώσεις προβλέψεων, οι οποίες βασίζονται σε τρέχουσες υποθέσεις και εκτιμήσεις της διοίκησης των εταιρειών ERGO σχετικά με τα αποτελέσματα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση και την αποδοτικότητα των Εταιρειών μας, τα οποία μπορεί λόγω διαφόρων παραγόντων να διαφοροποιηθούν. Καμία απολύτως ευθύνη δεν αναλαμβάνει η ERGO ή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή τα στελέχη και οι υπάλληλοί  της όσον αφορά στο περιεχόμενο του παρόντος. Κάθε πληροφορία που περιέχεται στο παρόν έγγραφο μπορεί να μεταβληθεί ή να ανανεωθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.