• Κωδικός Πληρωμής
  • Πληρωμή
  • Ολοκλήρωση

Ηλεκτρονική πληρωμή με Χρεωστική
ή Πιστωτική Κάρτα

Συμπλήρωση Kωδικού Πληρωμής ΔΙΑΣ

Εισάγετε τον «Κωδικό Πληρωμής ΔΙΑΣ», που αναγράφεται στο έντυπο «Ειδοποίηση Πληρωμής Ασφαλίστρων» που έχετε ήδη παραλάβει ή αναζητήστε το από τον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή σας.