• Κωδικός Ενεργοποίησης
  • Ενεργοποίηση
  • Ολοκλήρωση

Ενεργοποίηση Πάγιας Εντολής
σε Πιστωτική Κάρτα

Εισαγωγή Κωδικού

Για να ενεργοποιήσετε την πάγια εντολή, παρακαλούμε εισάγετε τον κωδικό πάγιας εντολής.