• Κωδικός Ενεργοποίησης
  • Ενεργοποίηση
  • Ολοκλήρωση

Ενεργοποίηση Πάγιας Εντολής
σε Πιστωτική Κάρτα

H συναλλαγή απέτυχε.