Σε συνέχεια των ακραίων καιρικών φαινομένων που προκάλεσαν καταστροφικές πλημμύρες σε αρκετές περιοχές της επικράτειας και με υψηλό αίσθημα ευθύνης για τους συνανθρώπους μας είναι Ώρα για Έργο, Ώρα για το δικό μας Έργο, να στηρίξουμε τους ασφαλισμένους μας που επλήγησαν και βιώνουν δύσκολες ώρες. Μάθετε περισσότερα εδώ.

flow

Είμαστε δίπλα σας με τεχνική βοήθεια σε κάθε περίπτωση, ακόμα κι αν δεν ευθύνεστε

Τεχνική Βοήθεια στην ERGO

Πού προσφέρεται:

Προς το παρόν, στους νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Ηρακλείου, Λάρισας και Μαγνησίας.

Από ποιον προσφέρεται:

Ο πάροχος της υπηρεσίας είναι η MAPFRE ASISTENCIA, όπου ο ασφαλισμένος έχει πρόσβαση είτε σε πληροφορίες, είτε σε αναγκαία συνεργεία που θα αναλάβουν την εργασία που τον ενδιαφέρει.

Επείγουσες Περιπτώσεις

Ποιο κόστος καλύπτει:

 • το κόστος μετακίνησης του τεχνίτη
 • το κόστος εργασίας του τεχνίτη
 • το κόστος των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την επιδιόρθωση

Ποιές ειδικότητες καλύπτει:

Υδραυλικός: Κάλυψη του κόστους επισκευής της ζημιάς έως του ποσού των 90€ ανά περίπτωση, µε ανώτατο το όριο 2 κλήσεων ανά έτος.
Ηλεκτρολόγος: Κάλυψη του κόστους επισκευής της ζημιάς έως του ποσού των 90€ ανά περίπτωση, µε ανώτατο το όριο 2 κλήσεων ανά έτος.
Τζάµια - Κρύσταλλα: Κάλυψη του κόστους επισκευής της ζημιάς έως του ποσού των 90€ ανά περίπτωση, µε ανώτατο το όριο 2 κλήσεων ανά έτος.
Κλειδαράς: Κάλυψη του κόστους επισκευής της ζημιάς έως του ποσού των 90€ ανά περίπτωση, µε ανώτατο το όριο 2 κλήσεων ανά έτος.
Απεγκλωβισµός Ατόµου: Κάλυψη του κόστους επισκευής των ζημιών που ενδέχεται να προκληθούν για την διάσωση ή τον απεγκλωβισμό ατόμου που έχει εγκλωβιστεί στο εσωτερικό της ασφαλιζόµενης κατοικίας, µε ανώτατο όριο 530€ ανά περίπτωση.
Υπηρεσία Φύλαξης (Security): Κάλυψη του κόστους φύλαξης της ασφαλισμένης κατοικίας που έχει υποστεί ζημιές λόγω πυρκαγιάς, έκρηξης, πλημμύρας, κλοπής µε ανώτατο όριο τις 72 ώρες υπηρεσίας. Η υπηρεσία αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί µέχρι 2 φορές το χρόνο κατά ανώτατο όριο.
Προσωρινή Αντικατάσταση ΤV/ DVD Player: Καλύπτεται η προσωρινή αντικατάσταση των συσκευών αυτών που θα καταστραφούν λόγω πυρκαγιάς, έκρηξης, πλημμύρας, κλοπής, ή απόπειρα κλοπής, για διάστηµα µέχρι 15 ηµερών από την ηµέρα παράδοσης αυτών στην κατοικία του ασφαλισµένου. Η υπηρεσία αυτή µπορεί να παρασχεθεί µέχρι 2 φορές τον χρόνο κατά ανώτατο όριο.

Προσοχή! Ο ασφαλισµένος µπορεί να χρησιµοποιεί τις προαναφερόµενες υπηρεσίες συνολικά µέχρι 5 φορές ανά ετήσια ασφαλιστική περίοδο.

Μη Επείγουσες Περιπτώσεις

Για ανακαινίσεις, κατασκευές κ.λπ. ο ασφαλισµένος µπορεί να καλέσει το κέντρο βοήθειας της MAPFRE ASISTENCIA για παροχή πληροφοριών ή για την αποστολή των αναγκαίων συνεργείων που θα εκτελέσουν την εργασία.

H υπηρεσία αυτή αφορά τις εξής εργασίες¹:

 1. Υδραυλικά
 2. Ηλεκτρολογικά
 3. Κλειδαριές
 4. Κρύσταλλα
 5. Οικοδοµικές εργασίες
 6. Ελαιοχρωµατισµούς
 7. Ξυλουργικές εργασίες
 8. Εγκατάσταση κεραιών τηλεόρασης
 9. Θέρµανση και ψύξη
 10. Δάπεδα κεραμικά - ξύλινα
 11. Μονώσεις
 12. Επισκευές ηλεκτρονικών ειδών
 13. Επισκευές οικιακών συσκευών
 14. Αλουμίνια
 15. Ενοικίαση TV/ Video
 16. Υπηρεσίες ασφαλείας
 17. Καθαρισμοί κτηρίων

¹Το κόστος εκτέλεσης αυτών των εργασιών επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τον ασφαλισμένο.